Mentrau Iaith Cymru

 

yn hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned
promoting the Welsh language in the community

Cymraeg

Information


Projects


Contacts

Mentrau Iaith Cymru
National organisation supporting the work of the local Mentrau Iaith.

 

Y Sgwar
Llanrwst
LL26 0LG
Sir Conwy

 

 

MIC

yn hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned
promoting the Welsh language in the community

 

MENTER IAITH ABERTAWE
9 Stryd Christina,
Abertawe, SA1 4EWMENTER IAITH SIR BENFRO
Swyddfa Addysg Gymunedol, Ysgol y Preseli,
Crymych, Sir Benfro, SA41 3QHSwyddfa Abergwaun,
17 Y Wesh,
Abergwaun, SA65 9ALMENTER BRO OGWR
Ty'r Ysgol, Pen yr Ysgol,
Maesteg, CF34 9YEMENTER BRYCHEINIOG A MAESYFED
Yr Uned Gymraeg,
Neuadd Y Sir,
Llandrindod, Powys
LD1 5LGY
   


MENTER CAERDYDD
42 Lambourne Cres,
Parc Busnes Caerdydd,
Llanisien, Caerdydd, CF14 5GGMENTER IAITH SIR CAERFFILI
YMCA Bargod, Aeron Place, Gilfach,
Bargod, Caerffili CF81 8JAMENTER CASTELL NEDD PORT TALBOT
Ystafell 14, Canolfan Gymunedol y Groes,
Pontardawe SA8 4HUCERED (MENTER CEREDIGION)
Theatr Felinfach,
Felinfach, Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion, SA48 8AFMENTER IAITH SIR DDINBYCH
Adeilad Deiamwnt,
6 Heigad, Dinbych.
Sir Ddinbych. LL16 3LEMENTER IAITH CONWY
Y Sgwâr,
Llanrwst, Sir Conwy, LL26 0LDMENTER IAITH SIR Y FFLINT
Corlan, Uned 3,
Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1XP
:

MENTER IAITH BLAENAU GWENT TORFAEN A MYNWY
Gorsaf Dân Cwmbrân
Henllys Way
Cwmbrân. Torfaen
NP44 7PB
Ffôn: 

 

MENTER MERTHYR TUDFUL
Neuadd Soar, Pontmorlais,
Merthyr Tudful, CF47 8UBMENTER IAITH MAELOR
Ty AVOW
21 Stryt Egerton
Wrecsam
LL11 1NDMENTER MALDWYN
Yr Hen Goleg, Ffordd yr Orsaf,
Y Drenewydd, Powys, SY16 1BEMENTER IAITH MON
Llys Goferydd,
Stâd Ddiwydiannol Bryn Cefni,
Llangefni,
Ynys Môn, LL77 7XAMENTER IAITH RHONDDA CYNON TAF
Llawr Cyntaf,
9, Y Stryd Fawr,
Pontypridd. CF37 1QJ

MENTER Y FRO
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg,
Heol Colcot, Y Barri.
BroMorgannwg, CF6 8YU

MENTER BRO DINEFWR
Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant,
Llandeilo, SA19 6HW.

1A Stryd y Coleg,
Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3AB

MENTER GORLLEWIN SIR GAR
Stryd y Bont,
Castell Newydd Emlyn,
Sir Gaerfyrddin, SA38 9DUMENTER CWM GWENDRAETH - LLANELLI
11-15 Heol Coalbrook,
Pontyberem,
Llanelli, SA15 5HU11 Stryd Ioan,
Llanelli, SA15 1UH

taflen

Taflen

Taflen

Mentrau Iaith Cymru| Cysylltwch |
MENTRAU IAITH CYMRU CYF. Y SGWAR. LLANRWST. CONWY. LL26 0LG Cwmni Cofrestredig Rhif:.