Mentrau Iaith Cymru   EditRegion4

 

yn hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned
promoting the Welsh language in the community

English

Gwybodaeth


Prosiectau


Cysylltiadau

MENTRAU IAITH CYMRU
Y SGWAR. LLANRWST.
CONWY. LL26 0LG


Cefnogwch

Cwyno am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg

 

Dweud eich dweud  

Mae llawer o gwmniau preifat yn ogystal â phob corff cyhoeddus wedi mabwysiadu Cynllun Iaith ac mae hawl gennych i dderbyn gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth Cymraeg y cawsoch chi, neu os na wnaeth corff gadw at ei gynllun iaith Gymraeg, gallwch holi Bwrdd yr Iaith Gymraeg am gyngor ynghylch eich hawl i gwyno.

Dweud eich dweud > Llyfryn

 

 

 

 
Mentrau Iaith Cymru| Cysylltwch |
MENTRAU IAITH CYMRU CYF. Y SGWAR. LLANRWST. CONWY. LL26 0LG Cwmni Cofrestredig Rhif:.